İSG Politikası - Ata İmalat
Your Cart

İSG Politikası - Ata İmalat

ATA TEKSTİL AKSESUAR İTH.İHR. VE PAZ. LTD.ŞTİ. olarak üretim, hizmet ve yönetim faaliyetlerinde, çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ilke ve amaç edinmiştir.

Bu bağlamda işveren, insan kaynakları ve İdari İşler Birimi;

✔ İSG politikası gereklerinin yerine getirilebilmesi, hedef ve taahhütlerinin başarılabilmesi için İşverenin ve diğer tüm çalışanların katılımı ve işbirliği ile mümkün olacaktır.

✔ Fabrikamızda üretim başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda emniyetsiz durum ve davranışların tehlikelerini belirleyerek olası iş kazası meslek hastalıkları risklerini en aza indirmek için etkin risk değerlendirmesi yapacağımızı,

✔ Yangın, su baskını, deprem, radyoaktif yayılım, sabotaj, patlama vb. acil durum gerektiren olağanüstü durumlar için, acil durum eylem planını hazırlayacağımızı ve hazırlanan planda kurulacak olan acil durum ekiplerine, gerektiğinde itfaiye ile iş birliği içerisinde eğitim ve tatbikatlar yoluyla alınması gereken aksiyonlar hakkında eğitimler verdirileceğini,

✔ Fabrikada üretimde dahil tüm sahada İş kazası ve mesleki hastalıklar risklerini ortadan kaldırmak, ergonomik açıdan sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sürekli kılmak ve “Sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmak için gerekli önlemleri alacağımızı,

✔ Fabrikada, makine bakımları, makine yerleşim düzenleri, malzeme depolama ve istifleme noktaları gibi alanlarda acil durumlarda alınması gereken aksiyonların uygulanabilirliğini etkileyecek düzenlemelerin yapılacağı ve yılda 2 defa yapılacak olan yangın ve deprem tatbikatlarıyla gerekli iyileştirmelerin yapılacağını,

✔ Sürekli gelişimi sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik riski taşıyan her durumun kök nedenlerini araştırarak raporlayacağımızı, hazırlanan bu raporları, bünyemizde oluşturduğumuz İSG kurulu ile yapacağımız toplantılarda yönetim ve İSG kurul üyeleriyle paylaşıp ayrıca diğer çalışanlarımız ile iletişim ve istişare içerisinde olacağımızı, düzeltme çalışmaları için kaynakları sağlayacağımızı, teftiş ve denetimlerle performans gelişimini izleyeceğimizi,

✔ Çalışanlarımızın, alt yüklenici, tedarikçi, ziyaretçi, vd. paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere yönelik prosedür, tebliğ ve talimatlara uygun hareket etmesi için uygulamaları gerçekleştireceğimizi ve gelişimlerine katkı sağlayacağımızı,

✔ İş güvenliği mevzuatına ve ulusal-uluslararası standartlara uygun çalışacağını,

✔ İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmaları organize etmesi için gerekli niteliklere haiz İş Güvenliği personeli bulundurur veya ilgili kurumlardan hizmet alır.

✔ En değerli varlığı olduğuna inandığı çalışanlarına sürekli, eğitimler vererek iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturacağını,

✔ Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli gelişime açık bir vizyona sahip olmayı.

✔ Üretim tesislerinde olması muhtemel tehlikeleri önceden tespit ederek gerekli önlemlerin alınacağını,

✔ Başta risk değerlendirmesi olmak üzere tüm iş güvenliği uygulamalarında çalışanlarının etkin katılımını sağlamayı ve;

Tüm bu maddelerin denetlenmesi, uygulanması ve süreçlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını taahhüt etmektedir.


İş Veren
OKAN ATABEYOĞLU

30.05.2022