Ata İmalat Tekstil AksesuarlarıEntegre Yönetim Sistemi Politikası - Ata İmalatAta İmalat Tekstil Aksesuarları
ATA İMALAT
Your Cart

Entegre Yönetim Sistemi Politikası - Ata İmalat

Taahhüdümüz, sürekli olarak Kalite İSG ve çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır. Ata İmalat, faaliyetlerini, yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır.


Faaliyetlerimiz

● Fabrikamızı, Tekstil Metal Aksesuar İşleme Sektöründe Ulusal ve Uluslararası yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde işletmek,
● Çevre Yönetim Sistemi beklentileri gereği Çevrenin korunması ve Çevre Kirliliğinin önlenmesini sağlamak,
● Kalite Çevre ve İSG Yönetim Sistemi kapsamında Çalışanların, çalışan temsilcilerin katılımı ve çalışanlarla istişare edilmesinin sağlanması,
● İSG Yönetim Sistemi beklentileri gereği tehlikelerin ortadan kaldırılma ile ramak kala sürecinin en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak,
● En iyi teknolojileri ve işletme prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indirmek.
● Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve yakıt kullanımını arttırmak,
● Fabrikamızda, tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamak,
● Çevre ve İSG ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
● Kalite Çevre ve İSG yönetimi sistemini sürekli geliştirerek performansımızı ölçmek,
● Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip etmek.


Yatırım Projeleri

● Küçük – Orta ve Büyük yatırım projelerini uygulama safhasından önce çevresel etki ve İSG Risk değerlendirmesi yapmak.
● Yatırım projelerini, ilgili yasa, standart ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirmek.


Eğitim

● Kalite Çevre ve İSG performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirilmelerini sağlamak,


Taşeron ve Tedarikçilerimiz

● Taşeron ve tedarikçilerimizden, Kalite Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre değerlerimize saygılı olmalarını talep ederek, bilinçlendirme eğitimlerini vermek.
● Fabrikamızda çalışırken, şirketimizin politika ve prosedürlerimize uymalarını zorunlu tutmak.


Ürün Yönetimi

● Kalite Yönetim sisteminin etkilerini artırırken aynı zamanda İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket etmek.


Paydaş Diyalogu

● Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin olası çevresel etkileri ve İş Sağlığı güvenliği konusunda paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirerek, onlardan gelen talepleri değerlendirmek ve sürekli bir iletişim içinde olmak,
● Yasa, yönetmelik ve standartların uygulanabilirliğini, etkisini, maliyet/getiri dengesi değerlendirmek üzere yetkili makamlarla açık diyalog, bilgi alışverişinde bulunmak, etkin bir iş birliği içerisinde olmak,

Şirketimizin, Kalite Çevre ve İSG Yönetim Sistemi Üzerinden Tüm İlgili taraflara bir taahhüdüdür,

Genel Müdür
OKAN ATABEYOĞLU
18.08.2023Dok.No: EK-0FRev.No:1/Tarih:15.08.2023 İlk Yayın Tarihi:13.08.2020
Entegre Yönetim Sistemi Politikası - Ata İmalat